HELO: Hanze Elektronische LeerOmgeving

Top  Previous  Next

De afkorting HELO staat voor Hanze Elektronische LeerOmgeving.

De HELO Portal is bereikbaar via het internetadres
 

http://www.helo.hanze.nl

 
Via de Portal is de toegang tot HG internet toepassingen mogelijk.
Sommige toepassingen zijn alleen beschikbaar indien de computer al dan niet draadloos is aangesloten op het HG netwerk in een van de gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen.

 

Sommige toepassingen vragen om opnieuw inloggen. De inloggegevens zijn wel voor alle toepassingen gelijk.

 

hepm_heloportal